2024 – KENIA
WODA
Czas trwania projektu:
1.01-31.12.2024 r.
Lokalizacja:
hrabstwo Makueni, Kenia
Donator:
środki własne PAH

Projekt ma na celu rozwiązanie problemu niedoboru wody, poprawę warunków sanitarnych i zwiększenie możliwości edukacyjnych w dwóch szkołach ponadpodstawowych w hrabstwie Makueni. Pomoc uzyska łącznie 1640 uczniówuczennic oraz szkolny personel.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia społeczności szkolnych w Kenii poprzez zwiększenie ich dostępu do wody. Jest to możliwe dzięki innowacyjnemu podejściu do zrównoważonego recyklingu szarej wody – czyli takiej, która nie została skażona, ale nie nadaje się do picia. Projekt koncentruje się na dwóch szkołach, liczących w sumie 1640 osób – uczniów i uczennic oraz personel szkół. 

  

We współpracy z kenijskim start-upem OMIFLO wprowadzamy stawy z matrycami roślinnymi, na których sadzi się rośliny fitoremediacyjne. Oczyszczają one ścieki i wodę szarą, co pozwala na jej ponowne wykorzystanie do różnych celów, takich jak mycie rąk, zmywanie naczyń, nawadnianie szkolnych ogrodów i sprzątanie.   

  

Projekt zwiększy ogólne bezpieczeństwo i dobrobyt społeczności szkolnych poprzez zapewnienie dostępu do czystej wody, promowanie praktyk higienicznych i sanitarnych oraz łagodzenie zagrożeń dla zdrowia, związanych z chorobami przenoszonymi przez wodę. Dzięki pomyślnej realizacji projektu uczestniczące w nim szkoły będą bardziej niezależne od zewnętrznych źródeł wody. Wpłynie to m.in. na obniżenie ponoszonych przez nie kosztów i poprawę ich odporności na wyzwania związane z niedoborem wody.   

  

Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania i zaangażowanie społeczności w celu rozwiązania problemu niedoboru wody, poprawy warunków sanitarnych i zwiększenia możliwości edukacyjnych. Wspierając zrównoważone praktyki i wykorzystując partnerstwa, dążymy do stworzenia trwałych pozytywnych zmian i przyczyniamy się do ogólnego dobrobytu i odporności lokalnych społeczności.

Potrzebujemy Twojej pomocy, aby działać

Wspieraj projekty takie jak ten. Kliknij w przycisk obok i przekaż darowiznę. Razem możemy więcej!

Bezpośrednia wpłata:
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.